De behandelend fysiotherapeut is aangesloten bij het KNGF, CKR en de NVFB.
Sportparkstraat 3  |  3781 BK Voorthuizen  |  Tel: 0342 - 470141  |  Mob: 06-20632081  | E-mail: praktijk@fysiotherapiezwaneveld.nl
persoonlijk vertrouwd bevlogen wat neem ik mee? wat neem ik mee? praktische zaken praktische zaken Consult
Screening, Intake, Onderzoek en Behandelplan Tijdens de screening  worden vragen gesteld om ernstige zaken uit te sluiten. Uw antwoorden kunnen soms aanleiding zijn om u toch (terug) te verwijzen naar de huisarts. De beantwoording van  vragen omtrent uw fysieke gesteldheid kunt u ook digitaal invullen en bij uw eerste bezoek aan de praktijk meebrengen. Dan volgt een uitvoerig intakegesprek. Tijdens dit gesprek ga ik diep in op uw  klachten van wat ik 'het bewegingsapparaat' noem.  Ik wil een goed zicht krijgen op  uw fysieke en mentale functioneren om de oorsprong en de ernst van het probleem te achterhalen.  Pijnbeleving, pijngedrag en omgevingsfactoren (wat bevordert of vertraagt juist het herstel?) spelen hierbij ook een belangrijke rol.  Goed naar u luisteren en de juiste vragen stellen, daar gaat het in  deze fase om. Het liefst binnen een rustige en vertrouwenwekkende sfeer, waarbij u zich op  uw gemak kunt voelen. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd om te achterhalen waar de pijn en/of de beperkingen precies vandaan komen. Hierna wordt de fysiotherapeutische diagnose vastgesteld. Samen met u wordt het behandelplan besproken. Door samenwerking met u en eventueel andere disciplines werken we aan vooraf besproken doelstellingen om uw herstel te bereiken.