De behandelend fysiotherapeut is aangesloten bij het KNGF, CKR en de NVFB.
Sportparkstraat 3  |  3781 BK Voorthuizen  |  Tel: 0342 - 470141  |  Mob: 06-20632081  | E-mail: praktijk@fysiotherapiezwaneveld.nl
persoonlijk vertrouwd bevlogen de intake Consult wat neem ik mee? wat neem ik mee? praktische zaken
Praktische zaken: Mijn doel is om u deskundig  en zo doeltreffend mogelijk te helpen. Het vormen van een wachtlijst wil ik voorkomen. Mijn insteek is dat u zo snel mogelijk geholpen wordt en altijd door één en dezelfde behandelaar. Indien nodig stuur ik u door naar de juiste discipline of werk ik samen met de andere disciplines voor overleg als dit uw herstel  ten goede kan komen. chiropractor podoposturaal therapeut (podoloog) verloskundige ergotherapeut oedeemtherapeut thuiszorg gespecialiseerde fysiotherapeuten (sport-, geriatrisch - , kinder-, manueel therapeut) via de huisarts naar de specialist Fysiotherapie is direct toegankelijk voor iedereen (DTF). In uitzonderingsgevallen dient er een verwijzing geregeld te zijn. Informatie hierover kunt u altijd bij mij inwinnen. Mijn praktijk heeft een contract met ALLE zorgverzekeraars. Fysiotherapie met vergoeding uit de Aanvullende Verzekering kost u GEEN eigen bijdrage! Praktisch alle fysiotherapiebehandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald. Fysiotherapie wat betaald moet worden vanuit de Basisverzekering = Hoofdverzekering (fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling) kan u wel geld kosten als u de € 385,00 Eigen Bijdrage nog niet vol gemaakt hebt. Bent u voldoende aanvullend verzekerd dan wordt de factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Bent u NIET of ONVOLDOENDE aanvullend verzekerd, dan ontvangt u van mij een factuur. De tarieven vindt u op deze pagina